FUGA DUPĂ TOAMNĂ

De jur-împrejurul barajului Râușor toamna a îmbrăcat muntele în cele mai frumoase culori ale anului, înainte ca gerurile iernii să distrugă tot și să aștearnă un strat alb și rece. De deasupra unui cer curat ca lacrima soarele încălzește doar culorile, căci temperatura rămâne undeva la limita înghețului.

Trei câini aleg să ne însoțească, bucurându-se la fiecare vorbă bună sau moment în care le dăm atenție. În răcoarea dimineții urcușul abrupt pe piciorul de munte ce leagă Valea Largă de creasta muntelui este binevenită – metri se adună grăbiți în altimetru cu fiecare pas.
Iarba arsă de soare și vânt a golului alpin nu are nimic din veselia începutului de vară când tot versantul este presărat cu flori. Singurele încântări vizuale sunt acum pădurile de foioase bolnave de toamnă și desigur vârfurile abrupte și pudrate cu zăpadă ale Iezerului. De pe vârful Găinațul Mare, atmosfera curată și rece aduce lama de calcar a Pietrei Craiului la o aruncătură de băț – la urma urmei sunt doar vreo zece kilometri în linie dreaptă. Este un unghi inedit dar cu atât mai frumos. Satele presărate la poale se adună precum niște cutii de chibrituri la poalele unui uriaș.

Aici pe drumul de creastă decizia cea mai grea este încotro să te uiți – la uriașii greoi de piatră ai vârfurilor Iezer și Roșu, sau la melodioasa formă geologică a Pietrei Craiului. Câțiva motocicliști cu jucării de enduro zumzăie în aerul tăcut pentru a deveni curând detalii minore în imensitatea muntelui.
În șaua Grădișteanu vântul ce-și adie suflarea peste creste s-a liniștit. Un urcuș molcom dar susținut, tocit de toți pașii ce l-au bătut, urcă spre imensitatea vârfului Păpușa unde deranjăm vântul ce zburătăcește nehotărât. Maiestuoșii Făgărași își întind crestele și vârfurile spre cer păstrându-și norii pe partea nordică, în timp ce Sudul luminat de soare este o hartă vie ce se întinde spre Vest, cu toate vârfurile importante ușor de identificat.
Pe coborârea abruptă cu brazde frământate, câinii dispar doar pentru a ne aștepta din nou la intrarea în pădure. S-au erijat în ghizi și țin să își îndeplinească cu succes datoria, sau poate sunt doar la fel de încântați ca noi de pădurea asta nebună de culori, scăldată în razele de soare ale finalului de zi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *