DOR PORTOCALIU

Călcând uşor de parcă s-ar teme să nu strivească ceaţa dimineţii, îmbrăcaţi în veşminte portocalii ce contrastează puternic cu verdele junglei, îi vezi străbătând străzile în periplul lor zilnic prin vacarmul oraşelor pentru a primi ceva de mâncare. De la amiază şi până a doua zi însă, se retrag în mânăstiri pentru îmbogăţirea vieţii spirituale.

În vizitele noastre pe la mânăstirile buddhiste, porţile ne-au fost larg deschise fiind întâmpinaţi de chipuri inocente împodobite cu zâmbete largi, cu o mare dorinţă de a-şi exersa engleza şi o imensă curiozitate faţă de orice este nou. Suntem invitaţi să vizităm mânăstirile decorate cu picturi viu colorate din viaţa lui Buddha, primind în dar poveştile călugărilor. Uneori însă tot ceea ce puteau face era să ne zâmbească, căci engleza pe care o ştiau era insuficientă. Povestind cu ei se simţea în glasul lor, parcă tremurat, o sete neostoită de a învăţa.

Mulţi dintre ei aleg această cale pentru a putea dobândi măcar cunoştinţele necesare pentru a putea scrie şi citi, sărăcia în care se zbat familiile lor nepermiţându-le acest lucru. Cu o vechime de peste 2500 de ani, apărută în Nord-Estul Indiei, Buddhismul rămâne nu doar o religie ci şi o filozofie de viaţă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *