CREDINȚĂ ÎN PIATRĂ

Pedalele se învârt armonios deasupra Dunării pe Podul Prieteniei, cu un camion ce păstrează răbdător distanța în spatele nostru.

Urcările lungi sunt răsplătite de coborâri pe măsură, ce marchează fiecare deal care ne apropie de canionul Rusenski Lom, pentru ca fără a ne da de știre să ne lase să alergăm la vale spre adâncurile canionului săpat de râul ce șerpuiește cuminte în bucle largi.
Ascunse în îmbrățișarea strânsă și neclintită a stâncilor, credința și lumina spirituală au supraviețuit aici pentru șase secole în forma originală rămasă din Evul Mediu. Este vorba desigur despre bisericuțele rupestre de la Ivanovo, ale căror fresce dar mai ales situare într-un cadru natural deosebit, a făcut din ele un candidat pentru clubul atât de exclusivist al monumentelor protejate U.N.E.S.C.O.Bisericile rupestre de la Ivanovo sunt de fapt un complex de mănăstiri, capele și biserici precum și grote situate în înverzita vale a canionului Rusenski Lom. Sihaștrii au săpat primele grote în stânca și malurile de pământ ale albiei râului încă din secolul al XII-lea, însă întregul complex a fost construit în perioada dintre cel de-al doilea Imperiu Bulgar (1185 – 1396) și cucerirea Bulgariei de către Imperiul Otoman (la finalul secolului al XIV-lea). La momentul respectiv se pare că numărul bisericilor se ridica la 40 iar numărul total al așezămintelor monahale la peste 300. Dintre ele puține s-au mai păstrat astăzi, însă faima lor este datorată aproape exclusiv frescelor extrem de bine păstrate, care se mai regăsesc în șase dintre lăcașurile de cult ale complexului.O potecă cu trepte urcă abrupt spre bisericuța cocoțată la mijlocul unui pinten înalt de stâncă. Este închinată Fecioarei Maria și a fost fondată în 1220 de călugărul Yoakim care mai târziu a devenit unul dintre patriarhii Bulgariei. Printre donatori se numără țarii Yoan Asen II-lea, Yoan Alexandru și alți reprezentanți ai curții regale, portretele lor regăsindu-se pe zidurile interioare păstrate până în ziua de azi. Inscripțiile de pe pereți descriu evenimente istorice importante, iar prin secolul al XIV-lea mănăstirea a devenit un centru al isihasmului – un trend mistic din acea vreme al creștinătății ortodoxe.
Frescele sunt printre cele mai apreciate din lume, fiind exemple perfecte ale artelor ce s-au dezvoltat în Peninsula Balcanică. O veche imagine a Cinei Cea de Taină o precede cu 150 de ani pe mult mai faimoasa operă a lui Leonardo da Vinci, iar balconul suspendat este în reală concurență cu punctele de belvedere naturale ce oferă o superbă panoramă în care verdele este aproape singura culoare din întregul Rusenski Lom.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *