Aici poți citi despre: Myanmar (Birmania/Burma)

DIN YANGON, CU DRAG

UMBRE PESTE PACEA DIN MYANMAR

FIII LACULUI

RĂTĂCIRI ÎN CULORI DE FRACTAL

UN APUS ÎN CARUL CU FÂN AL BAGANULUI

CU KARMA LA PLIMBARE

DE PE DRUM, DIN MANDALAY